آگهی رایگان نیازمندی درج آگهی رایگان درج آگهی تبلیغات اینترنتی آگهی

مدیریت پیمان ، مدیریت اجرایی و مدیریت برنامه ریزی احمد نعیمی زاده

افزودن به علاقه مندی

آموزش متره و برآورد
مدیریت پیمان ( قرارداد ) پروزه های صنعتی و غیرصنعتی
آموزش نکات مثبت و منفی قراردادهای اجرا ، خرید اجرا ، خرید اجرا و مهندسی
برنامه ریزی ، کنترل پروژه و هزینه
تهیه صورت وضعیتهای موقت ،قطعی و تعدیل
تهیه صورت مجالس انجام کار و آنالیز قیمت های جدید
دفتر فنی کلیه پروژه های صنعتی و غیر صنعتی به روشی کاملاً حرفه ای
تشریح شرایط عمومی پیمان
مهندسی ارزش
مهندسی خرید داخلی و خارجی
مدیریت مهندسی پروژه
مطالعه قرارداد و آموزش موارد ضعف و قوت
مدیریت ادعا و نتیجه گیری
تهیه لایحه تأخیرات
تهیه برنامه زمان بندی اجراییآگهی های مشابه مهندسی